Bitkiler

Su Marulu-Pistia Stratiotes

Habitatı: Ulusal özelliğini yitirmiş bir bitki türüdür. Boy: Akvaryumda bitkinin su üstünde kalan kısmının çapı 15-20 cm yi bulabilmektedir. Köklerinin uzunluğu ise bir metreye yaklaşabilmektedir.   Sıcaklık: 12-28°C Işık: Orta-Yüksek  Su Sertliği:14  pH: 5.0-8.0 Gelişimi: Yavaş olup, Gövde kısmında küçük yaprakları olup, asıl gelişimi köklerin uzaması ile olmaktadır. Yan tarafından verdiği sürgünlerle çoğalmaktadır.   Bakımı: Kolay    Genel Yorum: Su üstü bir bitki türüdür. Akvaryum bitkileri içerisinde özel bir bakıma gerek duymaması nedeniyle özellikle üstü açık akvaryumlarda tercih edilen bir bitkidir. Gelişimi ana gövdeden çıkan yapraklar ve köklerinin uzaması ile olmaktadır. Gelişim hızı ışığa ve akvaryum ortamına bağlı olarak değişebilmektedir. Işık gereksinimi olan bir bitkidir. Ancak aşırı ışıkta yaprakları sararmakta ve çürümektedir. Bakımı kolaydır. Akvaryumda akıntıyı sevmezler. Akıntılı akvaryumlarda gelişimi yavaşlar. Uzun kökleri nedeniyle hoş bir görsellik oluşturmaktadır. Ayrıca labirentli balıklar için doğal bir üreme ve yaşam alanına sahiptirler. Özellikle yavru balıklar için doğal bir barınma ve yaşam alanıdırlar.  Ancak ışığı su yüzeyinde kısmen kestikleri için ışık ihtiyacı fazla olan akvaryum canlıları ile dip bitkilerinin gelişimini olumsuz etkilerler. Bu nedenle ışık ihtiyacı fazla olan canlı ve dip bitki türleri ile bakımı tercih edilmemelidirler. Akvaryumda oluşan nitratı kökleri sayesinde emerek biyolojik döngüye katkı sağlayıcı bir özelliğe de sahiptirler. Gerek yaprakları gerekse kökleri